Měření rychlosti přípojky

Faktory ovlivňující rychlost připojení

Dosažitelná rychlost poskytované služby závisí na mnoha faktorech, a to na faktorech neovlivnitelných ze strany poskytovatele ani ze strany účastníka, ale i na faktorech, které může účastník přímo ovlivnit. V důsledku těchto faktorů je dosažitelná rychlost připojení zpravidla nižší než maximální. Faktory omezující rychlost připojení k internetu jsou zejména:

  • zvolený tarif/služba,
  • použitý typ koncového zařízení,
  • kvalita a délka přípojného vedení (mezi koncovým bodem sítě a příslušným přístupovým bodem sítě poskytovatele),
  • použitá technologie pro přípojné vedení účastníka,
  • frekvenční pásmo, počasí, vegetace, koncentrace účastníků, cesta šíření signálu (pro bezdrátový internet, pevný internet LTE a mobilní internet LTE),
  • kvalita a délka vedení vnitřních rozvodů v objektu účastníka (např. domácí WiFi připojení),
  • kvalita a konfigurace počítače nebo jiného zobrazovacího zařízení účastníka,
  • sdílení kapacity sítě více účastníky,
  • sdílení kapacity přístupového vedení, např. současným připojením více počítačů nebo souběžný provoz jiné služby elektronických komunikací na daném přípojném vedení, na kterém je služba poskytována,
  • obsah cílového požadavku účastníka v síti Internet a další faktory sítě Internet stojící mimo vliv poskytovatele.

 

Doporučení pro měření

Jsem zákazník

Ostatní

Copyright © AVONET, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení o přístupnosti Ochrana osobních údajů